Pracovnělékařské služby / dříve závodní péče/

Poskytujeme prohlídky závodně preventivní péče pro naše pacienty a smluvně vázané firmy.

Jedná se o prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní.

Na prohlídky je nutné se objednat.

 

Na prohlídku je nutné mít:

  • výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře
  • -3x formulář vydaný zaměstnavatelem
  • ranní moč
  • zaměstnanci pracující v riziku se  týden předem dostaví na odběry krve s formulářem vydaným zaměstnavatelem

Bez aktuálního výpisu ze zdravotní dokumentace nebude prohlídka provedena ( nařízení dle vyhlášky  č.79/2013Sb.).