Přístrojové vybavení

EKG

měření CRP, INR

TK holter-AMBP (24 hodinová monitorace tlaku)

EKG holter (24 hodinová monitorace EKG)

ABI – měření kotníkových tlaků

ECHO

přístroje na kontrolu kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů, včetně domácího monitoringu defibrilátorů

domácí smyčkové nahravače EKG-arytmokarty

pulzní oxymetr, glukometr