Ordinace praktického lékaře

Registrace: registrujeme nové pacienty od 16 let věku, přednostně zaměstnance, studenty MU  a rodinné příslušníky.

Preventivní prohlídky: hrazené vaší zdravotní pojišťovnou probíhají po dvou letech. Součástí prohlídky je vyšetření moče, od 50 let věku vyšetření stolice na skryté krvácení (FOB test), EKG vyš. od 40 let každé 4 roky, odběry krve: glykemie v 18 letech, dále ve 40 letech a dále co 2 roky, vyšetření cholesterolu v 18, 30, 40, 50, 60. Další vyšetření se řídí aktuálním zdravotním stavem a chronickým onemocněním pacienta.

Vyšetření FOB (skrytého krvácení do stolice) slouží k odhalení střevních polypů, zánětu, nádorového bujení – je možné provádět v období od 50-55 let věku každý rok, od 55 let co 2 roky nebo nahradit kolonoskopickým vyšetřením hrazeným zdravotní pojišťovnou po 10 letech.

Pracovní neschopnost: neschopenku vystavujeme na požádání dle aktuálně zjištěného zdravotního stavu pacienta. Lze ji vystavit maximálně 3 dny zpětně a ukončit maximálně 3 dny dopředu. Formulář má pět listů, kdy zaměstnanec dostane žlutý II.díl (Průkaz práce neschopného), se kterým chodí na kontroly do ordinace, modrý III.díl (Hlášení zaměstnavateli o vzniku pracovní neschopnosti) odevzdá zaměstnavateli, IV.díl (Žádost o nemocenské) se odevzdává zaměstnavateli po 14 dnech pracovní neschopnosti, V.díl (Rozhodnutí o ukončení PN) pac. podepíše a odevzdá zaměstnavateli.

Kardiologická ambulance

Pacienty vyšetřujeme po objednání na tel. čísle 774 74 10 75

Náš tým předních českých specialistů v oboru kardiologie zajistí komplexní kardiologické vyšetření včetně vyšetření ECHO, holterovského monitorování tlaku a EKG, kontroly kardiostimulátorů  a implantabilních  defibrilátorů, home monitoring defibrilátorů, zapůjčení domácího smyčkového nahravače EKG.